Meghívó a 2022. évi közgyűlésre | Magyar Piarista Diákszövetség

Meghívó a 2022. évi közgyűlésre

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi rendes közgyűlését 2022. május 21-én, szombat délelőtt 9 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista Kápolna (Budapest V. Piarista utca 1., bejárat a Gimnázium főkapuján). A lift használatát a rászorulók részére biztosítjuk. A szentmisét követően átvonulunk a 4.emeleti fizika nagy előadóba.
A fenti időpontban megállapított határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal ugyanezen a napon délelőtt 10 órára hívom össze a 4.emeleti fizika nagy előadóba. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül. 

A közgyűlés napirendje:

1.  Szentmise.
2.  Megnyitó, üdvözlés, a levezető elnök megválasztása.
3.  A napirend elfogadása.
4.  Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és határozathozatal.

  1. elnöki beszámoló
  2. főtitkári beszámoló
  3. választmányi elnöki beszámoló.

5.  Az MPDSz 2020. évi beszámolóról és 2021. évi költségvetési tervezetről szóló elnökségi határozat jóváhagyása.
6.  Az MPDSz 2021. évi beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
7.  Az MPDSz 2022. évi költségvetésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
8.  A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése a főtitkárjelölt(ek) személyére; helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista véglegesítéséről.
9.  A főtitkárjelölt(ek) rövid bemutatkozása.
10.  A szavazatszedő bizottság megválasztása.
11.  Titkos szavazás a Főtitkár személyéről.
12.  Szavazatszámlálás.
13.  A szavazás eredményének ismertetése.
14.  Kitüntetések átadása.

A beszámolókhoz kapcsolódó írásbeli anyagok a közgyűlés előtt megtekinthetők a honlapunkon (mpdsz.hu) a beszámolók fül alatt.
Budapest, 2022. március 1.

Balázs Sándor, a Választmány elnöke