Az MPDSz 2018. évi rendes közgyűlésének összehívása | Magyar Piarista Diákszövetség

Az MPDSz 2018. évi rendes közgyűlésének összehívása

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

 

 

A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi rendes közgyűlését 2018. május 5-én, szombat délelőtt 9 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista Kápolna (Budapest V. Piarista utca 1., bejárat a Gimnázium főkapuján). A lift használatát a rászorulók részére biztosítjuk.

A fenti időpontban megállapított határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal ugyanezen a napon délelőtt 10 órára hívom össze. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

 

A közgyűlés napirendje:

 

 1. Szentmise.
 2. Megnyitó, üdvözlés, a levezető elnök megválasztása.
 3. A napirend elfogadása.
 4. Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, elfogadása.
  1. elnöki beszámoló
  2. főtitkári beszámoló
  3. választmányi elnöki beszámoló.

Vita és határozathozatal.

 1. Beszámoló a Piarista Alapítvány alapítói jogainak a Piarista Rend Magyar Tartományára 2017. októberében történt átruházásásról – Tudomásulvétel.
 2. Az MPDSz 2017. évi beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 3. Az MPDSz 2018. évi költségvetésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 4. A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése a főtitkárjelölt(ek) személyére; helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista véglegesítéséről.
 5. A főtitkárjelölt(ek) rövid bemutatkozása.
 6. A szavazatszedő bizottság megválasztása.
 7. Titkos szavazás a Főtitkár személyéről.
 8. Szavazatszámlálás.
 9. A szavazás eredményének ismertetése.
 10. Kitüntetések és maturalapok átadása.
 11. Agapé.

 

A 4., 6. és 7. napirendi pontokhoz tartozó írásbeli anyagok a honlapunkon (www.mpdsz.hu) és a Szövetség irodahelyiségében (az első emeleten jobbra) április 12-étől kezdve megtekinthetők lesznek.

 

Budapest, 2018. március 3.

 

 

Várgedő Tamás s.k.

A Választmány elnöke

 

 

 

Várgedő Tamás s.k.

A Választmány elnöke