Az MPDSz 2019. évi rendes közgyűlésének összehívása | Magyar Piarista Diákszövetség

Az MPDSz 2019. évi rendes közgyűlésének összehívása

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

 

A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi rendes közgyűlését 2019. május 11-én, szombat délelőtt 11:30 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista Kápolna (Budapest V. Piarista utca 1., bejárat a Gimnázium főkapuján). A lift használatát a rászorulók részére biztosítjuk.

A fenti időpontban megállapított határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal ugyanezen a napon délelőtt 11:40 órára hívom össze. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

A közgyűlés napirendje:

 1. Megnyitó, üdvözlés, a levezető elnök megválasztása.
 2. A napirend elfogadása.
 3. Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, elfogadása.
  1. elnöki beszámoló
  2. főtitkári beszámoló
  3. választmányi elnöki beszámoló.

Vita és határozathozatal.

 1. Az MPDSz 2018. évi beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 2. Az MPDSz 2019. évi költségvetésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 3. Kitüntetések és matúralapok átadása.
 4. Agapé.

 

Mint látható, az idén a hagyományainktól eltérőn később kezdünk és elmarad a nyitó szentmise. Ennek oka, hogy a közgyűlés előtt választmányi ülést tartunk, s ezáltal vidéki választmányi tagjainknak lehetővé tegyük, hogy egy utazással mindkét eseményen részt vehessenek.

 

A 3., 4. és 5. napirendi pontokhoz tartozó írásbeli anyagok a honlapunkon (www.mpdsz.hu) és a Szövetség irodahelyiségében (az 5. emeleten) április 30-tól kezdve megtekinthetők lesznek.

 

Budapest, 2018. április 23.

 

Várgedő Tamás s.k.

A Választmány elnöke