Dr. Antall József miniszterelnök özvegyére, Fülepp Klára asszonyra emlékezünk | Magyar Piarista Diákszövetség

Dr. Antall József miniszterelnök özvegyére, Fülepp Klára asszonyra emlékezünk

Életének 88. évében elhunyt Antall József, Magyarország rendszerváltozás utáni első miniszterelnökének özvegye, Fülepp Klára, a Magyar Piarista Diákszövetség sok tagja számára Klárika. - Dr. Oberfrank Ferenc, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke visszaemlékezése

Fülepp Klára és Antall József 1952-ben kötöttek házasságot, két gyermekük született, Antall György András ügyvéd és Antall Péter Pál fotóművész. Klárika kezdettől fogva tudatában volt férje politikai érdeklődésének és ambícióinak. Mellette állt az üldöztetés, a letartóztatás és a háttérbe szorítottság idején is. Érdeklődő tanúja volt annak, ahogy férje a nagypolitikai szerepvállalásra készült. Amikor a férjét megválasztották Magyarország miniszterelnökének a háttérben maradt, de férjét számos külföldi hivatalos útjára elkísérte. Ott volt amikor Antall József II. János Pál pápával, Bush amerikai elnökkel és feleségével, II. Erzsébettel, Margaret Thatcherrel, Helmut Kohllal, Jacques Chiraccal találkozott. A munkatársak, barátok számára megrendítő volt, ahogy Antall József elhatalmasodó betegsége idején fiaival együtt helyt állt. Nagy szerepe volt abban, hogy a nagybeteg miniszterelnök szinte az utolsó pillanatig el tudta látni feladatát.

Antall József 1993-ban bekövetkezett halála után elsősorban Antall József hagyatékát, emlékét ápolta, Péter fiával megalapította az Antall József Tudásközpontot. Nem kereste a nyilvánosságot, de férje emlékének őrzése, örökségének ápolása érdekében elfogadott meghívásokat.

Ahogy maga Antall József, úgy Klárika is nagyra értékelte a Piarista Iskolát, tanárait, különösen a férjét a történészi pályára vonzó Gál Istvánt és a férjét betegágyánál is felkereső Jelenits Istvánt. Amíg egészsége engedte tartotta a kapcsolatot a férje által újraindított Magyar Piarista Diákszövetséggel. Saját szavai idézve „a Diákszövetség örökbe fogadta” Őt. Mádl Dalmával együtt rendszeresen látogatta az MPDSZ rendezvényeit, részt vett kirándulásain. Ha csak tehette ott volt férje síremlékének évente bekövetkező megkoszorúzásán és az emlékező szentmisén is a Piarista Kápolnában. Ő volt a Diákszövetség 25 éves jubileumi ünnepségének védnöke és egyik díszvendége.

Drága Klárika! Nyugodjon békében, emlékét szívünkben megőrizzük!

Dr. Oberfrank Ferenc
a MPDSZ tiszteletbeli elnöke