Kalazancius ösztöndíj 2020 | Magyar Piarista Diákszövetség

Kalazancius ösztöndíj 2020

Kalazancius ösztöndíj átadása

Kalazancius ösztöndíj-pályázat
FELHÍVÁS a 2020-2021. tanévre
a Magyar Piarista Diákszövetség
felsőoktatásban tanuló tagjai részére,
1.000.000 Ft keretösszeggel!

A Magyar Piarista Diákszövetség - együttműködve a Piarista Alapítvánnyal - pályázatot hirdet Kalazancius ösztöndíj elnyerésére azon piarista diákok segítése céljából, akik a piaristáknál jó tanulmányi eredményeket értek el, felvételt nyertek valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe, első félévüket megkezdték, azonban az egyetemi tanulmányaik finanszírozása anyagi nehézséget okoz nekik, illetve családjuknak. Az ösztöndíjra pályázhat bármely magyarországi piarista iskolában, 2020. évben érettségizett diák, aki belépett a Diákszövetségbe (www.mpdsz.hu).. Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével lehet. A pályázathoz a volt osztályfőnöktől ajánlást kérünk, amelyet a mellékelt adatlapon tehet meg.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni a Diákszövetség Elnöksége által kijelölt Alumni Tanács döntése alapján. Az ösztöndíj mértéke: 150.000 Ft, két részletben (2020. október és 2021. március) folyósítva.

A pályázat elbírálása az alábbiak szerint történik:

  • a pályázó tanulmányi eredményei (érettségi átlaga, valamint a tanév végi eredményeinek átlaga az érettségit megelőző utolsó 4 tanévben);
  • a pályázó rászorultságának foka (családi körülmények, anyagi helyzet) osztályfőnöki ajánlás alapján;
  • a pályázó közösségi aktivitása osztályfőnöki ajánlás alapján;
  • az érdemességet egyébként megalapozó más, lényeges körülmény osztályfőnöki ajánlás alapján.
  • A pályázó számára előnyt jelent, ha aktív résztvevője a Kalazancius Mozgalomnak.

A pályázat elnyerésének feltétele:

  • osztályfőnöki ajánlás,
  • a tanulmányi eredmények igazolása (tanév végi bizonyítványok és érettségi bizonyítvány másolata),
  • igazolás a 2020/2021. évi tanévre létesített nappali tagozatos tanulói jogviszonyról bármely magyarországi felsőoktatási intézményben,
  • az ösztöndíjat elnyerő tanulónál a második félévi ösztöndíj folyósításának feltétele igazolás benyújtása tanulói jogviszonyról a 2020/2021 tanév második félévére bármely magyarországi felsőoktatási intézményben, 2021.03.01-ig!

A pályázatokat elektronikus úton, szkennelve kérjük benyújtani a Diákszövetség címére: a tárgyban kérjük a Kalazancius ösztöndíj-pályázat nevet feltüntetni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 10.
A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2020. szeptember vége.

Az elbírálást követően a nyerteseket közvetlenül is értesítjük az általuk megadott e-mail címen.

Budapest, 2020.07.24.

Strommer Pál s.k.
MPDSZ Elnök