Meghívó a 6. Piarista Szalon rendezvényére 2017. december 14-én, 17.30 órakor | Magyar Piarista Diákszövetség

Meghívó a 6. Piarista Szalon rendezvényére 2017. december 14-én, 17.30 órakor

MEGJELÖLT HELYEK – LÉTÜNK TÁMASZAI – BÉKE ÉS ÁLDÁS

 

Az adventi készület jegyében ismét egy különleges szellemi-lelki utazásra hívjuk a Piarista Szalon közönségét: a történelem és a szakralitás misztériumaival találkozó és azokra reflektálni akaró 21. századi ember helyét keressük ebben a felkavart világban.

  

Egyéni életünkben, családi legendáriumainkban a szülőhely, az otthon, a nyughely különös magyarázóerővel bíró fogódzó, tájékozódási támpont. A közösségi, nemzeti történetiség diadalainak és kudarcainak, „csillagóráinak” helyszínei a tanító hagyományozás és a kutató emlékezet jegyében adnak számunkra hol fény-, hol füstjeleket.  A helység és a helyiség, a helyes és a helytelen közötti különbségtétel pedig anyanyelvünk és erkölcsünk számára is igencsak helyénvaló …

Mozgalmas világunkban, amikor az ember számára kitágul a megismerhető és megtapasztalható Tér, s miközben uralni hisszük, mégis csak görnyedünk a jól beosztott Idő végességének terhe alatt, új értelmet nyer a messze fénylő lelkiséget hordozó Helyek üzenete és vonzása. Indokolt szemügyre vennünk a Szellem és a Lélek együttes kisugárzásával ékes, sokszor a természet kivételes adottságaira építő, saját történelemmel bíró helyszínek  mai szerepét, hozzájuk való viszonyunkat és a belőlük nyerhető ösztönzést és ihletet.

A Piarista Szalon a természet és a történelem csodálatos kötelékében a Tihanyi-félszigeten több mint kilenc és fél évszázada működő és sugárzó Bencés Apátság példáját, egyedi és lenyűgöző tanúságtételét állítja elénk. Kalauzunk mindennek legavatottabb közvetítője:

Dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel úr lesz, aki gondolataival és fotóalkotásaival a megnyílás és a befogadás csöndjét és misztériumát, a megszentelt hely kínálta csodát – békéjét és áldását segít megélni és átérezni.

 

A helyszín a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egy később megjelölt terme. A rendezvény házigazdája dr. Bendzsel Miklós, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja.

Regisztrációt kérünk és várunk a szokásos piaristaszalon@mpdsz.piarista.hu email-címen, illetve Várgedő Tamásnál a 70 391 4359 telefonszámon.  

 

Szeretettel

a Piarista Szalon megújult szervező kollégiuma